O nas

Kilka słów o Fundacji

Fundacja „Warszawa1939.pl” powstała w 2006 roku z inicjatywy Ryszarda Mączewskiego i Krzysztofa Jaszczyńskiego – twórców założonego w 2001 r. portalu Warszawa1939.pl

Głównymi celami Fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie popularyzacji wiedzy o dawnej Warszawie przede wszystkim poprzez:

  • popularyzację wiedzy o architekturze przedwojennej Warszawy i prezentację historycznych zdjęć warszawskich budynków i budowli,
  • popularyzację wiedzy o historii Warszawy.

Fundacja stawia sobie także za cel gromadzenie w wersji elektronicznej materiałów, takich jak plany, zdjęcia, filmy, książki, czasopisma, gazety, dokumenty, itp., związanych z Warszawą, warszawskimi instytucjami oraz mieszkańcami miasta.

W ramach działalności fundacja stara się współpracować z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami o zbieżnych celach w zakresie historii Warszawy i jej architektury. Wśród nich znajdują się m.in. Archiwum Państwowe w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Warszawy i inne.

Fundacja współpracuje także z varsavianistami, historykami sztuki oraz kolekcjonerami varsavianów.

 

ul. Marszałkowska, Warszawa


Portal www

Podstawowym medium, za pośrednictwem którego Fundacja prowadzi swoją działalność, jest portal www.warszawa1939.pl założony w lutym 2001 r. Systematyczna praca nad rozbudową portalu doprowadziła do powstania kilku głównych działów: Architektury, Muzeum, Detalu i Biblioteki. W latach 2003-2016 portal działał w oparciu o autorską koncepcję prezentacji danych z wykorzystaniem bazy danych stworzonej przez Krzysztofa Jaszczyńskiego. Na początku 2017, dzięki uzyskanemu wsparciu z programu „Patriotyzm Jutra”, portal uzyskał nową szatę graficzną oraz całkowicie nowy mechanizm wyświetlania i prezentowania informacji.

W 2021 r. portal świętował dwudziestolecie swojego istnienia. Zapraszamy do wysłuchania rocznicowego "orędzia" wygłoszonego z tej okazji przez założyciela portalu Ryszarda Mączewskiego -> link.


Autorzy

Początkowo portal był tworzony przez jedną osobę, w kolejnych latach zaczął skupiać ludzi, którzy śledzą na bieżąco jej rozwój i uzupełniają jego zawartość bądź poprzez przesyłanie zdjęć, bądź też opracowań budynków lub uzupełniając znajdujące się o nich informacje.

Przez ponad 12 lat głównymi twórcami portalu byli Ryszard Mączewski i Krzysztof Jaszczyński, natomiast osób, które przyłożyły się do aktualnie prezentowanych treści jest tak wiele, że nie sposób wszystkich wymienić.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!